EN

Magnetoterapeutické
a biorezonanční přístroje

Radiofrekvenční magnetická smyčka generuje do blízkého prostoru slabé magnetické pole s měnitelnou frekvencí.

Vědecky potvrzená interakce magnetického pole s mikrobiologickými entitami otevřela nové medicínské obory, které pozitivně ovlivňují a pomáhají udržovat naše zdraví nechemickou cestou.


RaMaLoop PlasmaLoop ElZapp

LOOPER SYSTEMS s.r.o.

Firma LOOPER SYSTEMS s.r.o. je obchodní firma s orientací na "magnetické smyčky". Vznikla oddělením segmentu magnetických smyčkových antén (MLA), vyvíjených od r. 2009 v šířeji profilované akciové společnosti B PLUS TV a.s. (BTV), která se zabývá několik let také vývojem a výrobou  přístrojů pro domácí rehabilitaci na principu magnetoterapie a biorezonance. Přístroje RaMaLoop a PlasmaLoop vycházejí z podobného fyzikálního principu jako MLA, jsou ale určeny k úplně jiným účelům. I proto jsou obě tyto kategorie na webu LOOPER SYSTEMS prezentovány odděleně.


RaMaLoop a PlasmaLoop POROVNÁNÍ

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

RaMaLoop

RaMaLoop = Radiofrequency Magnetic Loop = radiofrekvenční magnetická smyčka vychází z podobného principu jako MLA = Magnetic Loop Antenna = Magnetická smyčková anténa, viz www.loop2er.cz. Fyzikálně se jedná o vodič stočený do cívky, který je buzený proudovými impulsy. Cívka vytváří v blízkém okolí magnetické pole. Elektrické pole je vzhledem ke konstrukci antény u RaMaLoop výrazně potlačené. Na podobném fyzikálním principu pracuje většina přístrojů používaných pro magnetoterapii.

26 000,- Kč KOUPIT VÍCE INFORMACÍ

PlasmaLoop

PlasmaLoop je zařízení podobné původnímu přístroji vyvinutém v první polovině minulého století dr. Rifem a jeho soudobé české verzi, která je běžněji známá jako plazmový generátor. Plasmové generátory používají jako kvazi anténní vodič hořící výboj ve zředěném plynu, plasmu. U plasmového generátoru budí jeho anténa blízký okolní prostor převážně elektrickou složkou elektromagnetického pole, jehož magnetická složka je výrazně potlačená, což principiálně souvisí s konstrukcí anténního zářiče. Plasmaloop je odlišný právě orginální konstrukcí své antény. Tím, že hořící výboj plasmy tvoří závit cívky, vzniká v blízkém okolí mnohem silnější magnetická složka elmag pole.

74 000,- Kč KOUPIT VÍCE INFORMACÍ Měření účinnosti

ElZapp

ElZapp vychází z podobného principu jako většina přístrojů typu Zapper. Metodu "zappování" do praxe zavedli žáci a pokračovatelé dr. Rifeho. Její pointa je jednoduchá: Místo působení elektromagnetickým polem se mikrobiologické procesy ovlivňují jednodušší cestou, přímým působením impulzního nebo střídavého proudu protékajícího tělem. Výhodou tohoto principu je jednoduchost zařízení, nevýhodou, neznámá distribuce proudových cest (kanálů) vnitřní tkání těla. Do některých částí a orgánů nelze proud efektivně nasměrovat vzhledem k různému odporu tělesných tkání a orgánů. Předností zařízení ElZapp je jeho generační upgrade. Výrazná miniaturizace, snížená energetická spotřeba, zvýšení uživatelského komfortu, zvýšení kapacity paměti (počet procedur), včetně jednoduchého koučování prostřednictvím SD, to jsou základní přednosti ElZapp proti většině současných přístrojů této kategorie.

16 000,- Kč KOUPIT VÍCE INFORMACÍ

PlasmaLoop + ElZapp

79 000,- Kč KOUPIT

CM - 455

Selektivní komparační magnetometr CM 455 je poměrový měřič magnetických polí, která vyzařují antény magnetoterapeutických a biorezonančních přístrojů. Typicky například: Plasmový generátor, RaMaLoop, PlasmaLoop, MTE-14 a další jim podobné. CM 455 byl vyvinut ve firmě BTV s cílem zviditelnit střídavá magnetická pole nízkých a středních frekvencí, která jsou jinak obtížně měřitelná. Pozor! Přístroj CM 455 není identický s detektorem elektromagnetického smogu DT-1130, jakkoli CM 455 svým dizajnem DT-1130 připomíná. Oba přístroje jsou v principu úplně jiné, třebaže využívají stejnou skříňku a displej a nelze je při měření zaměňovat. Z více důvodů neslouží magnetometr CM 455 k měření v širším spektrálním pohledu. Měření probíhá selektivně na kmitočtu 455 KHz +/- 5 kHz a je pouze orientační. Nicméně, i toto porovnávací měření je postačující pro zjišťování vyzařovacích charakteristik magnetoterapeutických a biorezonančních přístrojů a k porovnávání jejich vyzařovaného výkonu. CM 455 lze výhodně používat také k online monitorování jejich základní funkce - generování střídavého magnetického pole.

3 000,- Kč KOUPIT VÍCE INFORMACÍ

RaMaLoop

RaMaLoop je revolučně inovovaný přístroj MTE-14. Jedná se o zařízení rozšiřující funkční možnosti generátorů typu Zapper, které jsou obvykle vybaveny jen galvanickým výstupem. RaMaLoop významně zvyšuje užitnou hodnotu těchto přístrojů o možnost bezkontaktního působení prostřednictvím střídavých impulsních magnetických polí.

Efekt Radio magnetické smyčky RaMaLoop spočívá v tom, že se kolem rámové cívky - antény, vytvoří elektromagnetické pole s prostorovým efektem v řádu až několika metrů. Ačkoli fyzikálně biologická podstata účinku magnetického pole na živou tkáň není dodnes vědecky podrobně vysvětlena, vědeckými metodami ověřené poznatky o pozitivním působení magnetického pole nízkých frekvencí jsou potvrzeny naopak zcela jednoznačně. Řada světově známých firem se zabývá vývojem a výrobou profesionálních přístrojů fungujících na tomto principu a přístroje této kategorie jsou dnes zcela rutinně využívány v lékařské a rehabilitační praxi. Působení radiofrekvenčních magnetických polí (vyšší frekvence než se používají v magnetoterapii) na biologické entity, například na viry, bakterie, plísně, prvoky je ve stádiu vědeckého i laického ověřování.

Nechceme a ani nemůžeme evokovat žádnou přímou spojitost či shodu našeho přístroje RaMaLoop se schválenými přístroji používanými v lékařské a rehabilitační praxi, ani nedeklarujeme stejný účinek v této oblasti. Se 100% jistotou můžeme pouze tvrdit, že princip obou porovnávaných kategorií přístrojů je identický. Z komerčního hlediska je proto potřeba chápat RaMaLoop pouze jako generátor impulsního střídavého magnetického pole.

Výše citovaná magnetoterapie, která je v lékařské a rehabilitační praxi běžně využívaná jako lege artis terapeutický postup, zde slouží pouze jako teoretické vodítko a názorný příklad toho, jak funguje magnetické pole. V lékařské a rehabilitační praxi se impulzní magnetická pole využívají zejména k urychlení rekonvalescence po prodělaných operacích, úrazech a zlomeninách kostí a v neposlední řadě také pro posilování imunitního systému a další zdravému životnímu stylu prospěšné aktivity.

O pozitivním účinku elektromagnetického pole na lidský organizmus se už na začátku minulého století ve svých poznámkách a denících zmiňuje i geniální vynálezce Nikola Tesla.

Spektrum vědecky potvrzených interakcí pulsního magnetického pole lze shrnout přibližně takto:

 • Zmírnění bolesti (analgetický účinek)
 • Odstranění svalového napětí (myorelaxační účinek)
 • Rozšíření cév (vazodilatace) – prokrvení tkáně
 • Protizánětlivé působení (sterilní i mikrobiálně podmíněné záněty)
 • Urychlení procesů hojení
 • Protiedémové působení
 • Posílení imunitního systému
 • Posílení a stabilizace kostní tkáně
 • Zlepšení buněčného, a tím i tkáňového metabolismu
 • Snížení spotřeby léků, rychlejší uzdravení, podstatné snížení až vymizení obtíží u chronických onemocnění, vše jako důsledek výše uvedených účinků

Klinicky byl efekt léčebného působení magnetického pole potvrzen zejména u těchto onemocnění:

 • Revmatické nemoci (artritidy, Bechtěrev, artróza, spondylartróza, dna, atd.)
 • Bolesti zad
 • Osteoporóza
 • Spondylóza
 • Prostatitida
 • Čerstvé zlomeniny
 • Fibromyalgie
 • Poúrazové stavy
 • Otoky a záněty
 • Zhmožděniny a popáleniny
 • Tenisový loket, zmrzlé rameno
 • Poranění periferních nervů
 • Paradentóza, zánět okostice
 • Poruchy látkové výměny
 • Bolesti hlavy (migrény)
Poděkování
Napsali o nás Loopers v médiích

Přednosti našich výrobků

RaMaLoop

RaMaLoop

 • doplnění nebo náhrada zappování
 • malý
 • lehký
 • přenosný
 • bezkontaktní působení
PlasmaLoop

​PlasmaLoop

 • moderní
 • menší
 • lehčí
 • výkonnější
 • energeticky úsporný
 • uživatelsky komfortní
ElZapp

ElZapp

 • moderní
 • menší
 • lehčí
 • výkonnější
 • energeticky úsporný
 • uživatelsky přátelský
 • zvýšená paměť pro procedury

Reference

RaMaLoop je neskutečně efektivní elektromagnetické zařízení, které umožňuje docela příjemným způsobem likvidovat patogeny a šetrně zasahovat do biologie živých organismů - lidí a zvířat. Ovlivňuje fraktální geometrii spolupůsobící živé a neživé hmoty, kterou uvádí do harmonického stavu. Specifická forma magnetického pole prostupuje hmotou, ve které ovlivňuje deviantní generace magnetických kvant. Moje kočka nějak vycítí, když mám zaplý přístroj a v tu chvíli příjde a automaticky si k němu lehne. Musím zjistit, která frekvence je pro ni nejlákavější. Je toho tolik, co by se dalo zkoumat. Na jaře jsem jí pomocí RaMaLoop po třech týdnech odčervil. Přestože týdně pochytá spoustu myší, tak jsem v jejich výkalech již nenašel zbytky tasemnic. Podobné to bylo s Feline Herpesvirus. Rozhodl jsem se postavit experimentální skleník, abych se mohl trochu vědeckým způsobem opřít o živou přírodu. Je toho tolik ke zkoumání...

Pavel Roudný

Další reference
Oldřich Burger

Oldřich Burger

Studium SPŠE Praha, vojenská spojovací odborná škola Nové Mesto nad Váhom, PF Ostrava. Pedagogický pracovník pro volnočasové aktivity mládeže. V sedmdesátých letech působil jako elektronik na Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Ostravě. Po roce 1989 buduje firmu v oboru telekomunikací, působí jako jednatel první soukromé sítě lokálních TV v ČR. Publikoval řadu technických článků.

Jsem hluboce přesvědčený o tom, že přístroje vyvinuté a vyrobené u nás v ČR, které prezentujeme na stránkách dále, opravdu pomáhají. Přiznávám; není to náš "vynález",  je to odkaz Nikola Tesly a R.R. Rife.

Velké procento lidí nevěří, že metody objevené dr. Rifem reálně fungují. Náš odhad - že je to až 80% vzdělané populace. Jinak řečeno; pouze dva lidé z deseti věří, že cesta dr. Rifeho má reálný fyzikální základ, že se nejedná o pouhou fikci a placebo.

Máte-li s našimi přístroji osobní zkušenost a jste ochotni pod pseudonymem dosvědčit, že "neviditelné radiofrekvenční vlny" opravdu pomáhají, napište nám to. Prostřednictvím stránky reference můžete šířit osvětu a snižovat procento skeptiků.

Staňte se i Vy poslem dobrých zpráv a pomozte v současném marasmu světa šířit alternativní pohledy na péči o vlastní zdraví. I Vaše svědectví je důležité!

Kontaktujte nás

Máte-li jakýkoliv dotaz, žádost, připomínku nebo zkušenost s používáním našich přístrojů, dejte nám prosím vědět.

Objednejte ElZapp do 31. 5. 2018, do poznámky uveďte "SLEVA, datum a čas" a získejte okamžitou slevu 2000 Kč.