EN

RaMaLoop vs. PLASMALOOP

RaMaLoop

RaMaLoop = Radiofrequency Magnetic Loop = radiofrekvenční magnetická smyčka vychází z podobného principu jako MLA = Magnetic Loop Antenna = Magnetická smyčková anténa, viz www.loop2er.cz LOOPER SYSTEMS.

Fyzikálně se jedná vodič stočený do cívky, který je buzený proudovými impulsy. Cívka vytváří v blízkém okolí magnetické pole. Elektrické pole je vzhledem ke konstrukci antény u RaMaLoop výrazně potlačené. Na podobném fyzikálním principu pracuje většina přístrojů používaných pro magnetoterapii.

PLASMALOOP

PLASMALOOP je zařízení podobné původnímu přístroji vyvinutém v první polovině minulého století dr. Rifem a jeho soudobé české verzi, která je běžněji známá jako plazmový generátor. Plasmové generátory používají jako kvazi anténní vodič hořící výboj ve zředěném plynu, plasmu. U plasmového generátoru budí jeho anténa blízký okolní prostor převážně elektrickou složkou elektromagnetického pole, jehož magnetická složka je výrazně potlačená, což principiálně souvisí s konstrukcí anténního zářiče. Plasmaloop je odlišný právě orginální konstrukcí své antény. Tím, že hořící výboj plasmy tvoří závit cívky, vzniká v blízkém okolí mnohem silnější magnetická složka elmag pole.

Objednejte ElZapp do 31. 5. 2018, do poznámky uveďte "SLEVA, datum a čas" a získejte okamžitou slevu 2000 Kč.